PORTAL JAVNIH NABAVKI

JAVNA NABAVKA

 

Kod donošenja godišnjeg plana nabavke za iduću godinu nabavka se planira na osnovu poznatih i procenjenih elemenata realizacije tekuće godine, koji treba da se usvoji do kraja godine. U okviru nabavke planiraju se dobra, radovi i usluge koje će se nabaviti tokom planske godine. Po zakonu o Javnim nabavkama (Sl. glasnik 91/19) kod nabavke postoje sledeće vrednosne kategorije:

 

  • - do 1.000.000 dinara ukupne procenjene vrednosti iste vrste dobara i usluge ne primenjuje se zakon o JN, nabavka se vrši na osnovu porudžbenice
  • - do 3.000.000 dinara ukupne procenjene vrednosti radova ne primenjuje se zakon o JN, nabavka se vrši na osnovu porudžbenice
  • - preko 1.000.000 dinara sprovodi se postupak po zakonu o JN za sva dobra i usluge, a preko 3.000.000 dinara za sve radove.
  •  

Tokom godine ako se menjaju uslovi i okviri raznih nabavki, nadzorni odbor mora svojom odlukom da verifikuje iste.

 

 
NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Plan javnih nabavki za 2020 godinu
Plan javnih nabavki za 2021 godinu
Pravilnik o bližem uređenju planiranja nabavki, sprovođenja postupaka nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama
Odluka o usvajanju treće izmene plana JN
Plan javnih nabavki za 2022. godinu
Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2022. godinu
Odluka o usvajanju Prve dopune plana JN za 2022. godinu
   

 

Mailing lista

KORISNI LINKOVI

 
 

Lokacija

loading map...
Click item below to move to