OPŠTA SLUŽBA

 

 

U odeljenju opštih i pravnih poslova obavljaju se poslovi: praćenja i proučavanja propisa, izrada nacrta i normativnih akata, izrada rešenja iz oblasti radnih odnosa, vrši korespodenciju preduzeća sa trećim licima, vođenje delovodnog protokola, evidencija radnika, prijem i ekspedicija pošte, arhiviranje predmeta, nabavka kancelarijskog materijala, poslovi kontrole ulaska u poslovnu zgradu, uspostavljanje telefonskih i radio veza, održavanje čistoće u upravnoj zgradi i drugi poslovi koji mu prema prirodi posla pripadaju.

 

U okviru ove službe obavljaju se i sledeći poslovi:

 

- Plansko/analitički poslovi

- Funkcionisanje i likvidatura dokumentacije za sve u JP

  (naloge za fakturisanje daju rukovodioci RJ)

- Poslovi inkasiranja za sve (inkasant)

- Skladištenje, čuvanje i izdavanje materijala za sve (magacioner)

- Bezbednost na radu

 

Zaposleni u odeljenju su neposredno odgovorni rukovodiocu opšte službe.

 

 

Mailing lista

KORISNI LINKOVI

 
 

Lokacija

loading map...
Click item below to move to