PORTAL JAVNIH NABAVKI

JAVNE NABAVKE U OTVORENOM POSTUPKU

 

 

 

 

JAVNA NABAVKA 1/2021-ELEKTRIČNA ENERGIJA

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 


JAVNA NABAVKA 2/2021-NABAVKA NAFTNIH DERIVATA

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 

 

JAVNA NABAVKA 3/2021-KRPLJENJE UDARNIH RUPA

NAYIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 

 

JAVNA NABAVKA 4/2021-TEČNI KISEONIK

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA 5/2021-SERVISNO VOZILO

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA 6/2021-REZERVNI DELOVI I MATERIJAL ZA VODOVOD

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA 7/2021-OSIGURANJE IMOVINE, LICA I VOZILA

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
 
Odluka o dodeli ugovora

 

 

JAVNA NABAVKA 8/2021-RASVETNA OPREMA I ELEKTRIČNE SVETILJKE

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA 9/2021-KAMION AUTOPODIZAČ

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 

 

JAVNA NABAVKA 10/2021-POGREBNA OPREMA

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o obustavi

 

 

JAVNA NABAVKA 11/2021-POGREBNA OPREMA

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2

 

JAVNA NABAVKA 1/2022-ELEKTRIČNA ENERGIJA

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 

 

JAVNA NABAVKA 2/2022-NABAVKA NAFTNIH DERIVATA

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 

 

JAVNA NABAVKA 4/2022-TEČNI KISEONIK

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 

 

JAVNA NABAVKA 5/2022-REZERVNI DELOVI ZA VOZILA

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
 
Odluka o dodeli - Partija 1
Odluka o dodeli - Partija 2
Odluka o dodeli - Partija 3

 

JAVNA NABAVKA 6/2022-POGREBNO VOZILO

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli

 

 

JAVNA NABAVKA 7/2022-NABAVKA, KONTROLA I

                                           BAŽDARENJE VODOMERA

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli

 

 

JAVNA NABAVKA 8/2022-KRPLJENJE UDARNIH RUPA

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli

 

JAVNA NABAVKA 9/2022-OSIGURANJE IMOVINE, LICA I VOZILA

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli

 

 

JAVNA NABAVKA 10/2022-REZERVNI DELOVI I MATERIJAL ZA VODOVOD

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 

                                                      JAVNA NABAVKA 11/2022-RASVETNA OPREMA I ELEKTRIČNE SIJALICE

 

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 

 

JAVNA NABAVKA 1/2023-ELEKTRIČNA ENERGIJA

 

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora
 

 

JAVNA NABAVKA 2/2023-NABAVKA NAFTNIH DERIVATA

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 

 

 

JAVNA NABAVKA 3/2023-TEČNI KISEONIK

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 

 

 

JAVNA NABAVKA 3/2023-TEČNI KISEONIK

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

 

 

 
 

Mailing lista

KORISNI LINKOVI

 
 

Lokacija

loading map...
Click item below to move to