OPŠTI PODACI O JKP NAŠ DOM APATIN

 

 

Komunalno preduzeće JKP „Naš Dom“ Apatin osnovano je 01.01.1975 godine kao samostalno preduzeće za obavljanje komunalnih delatnosti, odnosno delatnosti od opšteg interesa za opštinu Apatin. U svom razvojnom putu za proteklih 39 godina preduzeće je prolazilo kroz zakonske strukturne promene i transformacije, da bi 1989 godine počelo da posluje u današnjem obliku, pod nazivom Javno Komunalno Preduzeće „Naš Dom“ Apatin, čiji je osnivač Skupština opštine Apatin.
 
Prvi početci rada komunalnog preduzeća „Naš Dom“ bili su veoma teški jer poslovi su se obavljali pretežno fizičkim radom ili primitivnim i dotrajalim mašinama. Danas je JKP „Naš Dom“ Apatin jedno moderno komunalno preduzeće manje veličine sa 63 zaposlena radnika, a za obavljanje sezonskih radova povremeno angažuje oko 20 radnika. Zadovoljavajuća kvalifikaciona struktura zaposlenih, solidna opremljenost vozilima i radnim mašinama, uz odgovarajuću unutrašnju organizaciju, obezbeđuju da preduzeće udovolji svim zahtevima osnivača Skupštine opštine Apatin i pojedinačnim zahtevima građana i ostalih korisnika usluga. Početkom sedamdesetih godina prošlog veka Apatin je dobio vodovodnu mrežu sa jednim bunarom i od tog momenta rukovodstvo preduzeća zajedno sa Osnivačem čini napore za modernizaciju postojećeg vodovoda i 1997 pušta u rad prvu fazu Fabrike vode sa najmodernijom opremom za to vreme, a 2009 godine završavamo i drugu fazu Fabrike vode vredne oko 3 miliona evra. Uporedo sa izgradnjom Fabrike vode pristupilo se zameni azbest – cementnih cevi u gradskoj vodovodnoj mreži i do sada je zamenjeno oko 2/3 celokupne vodovodne mreže. Razvoj vodovoda pratila je i kanalizaciona infrastruktura tako da je grad dobio i koristi kanalizacionu mrežu sa 4 crpne stanice, a istovremeno je sačinjen projekat Prečistača otpadnih voda i rezervisana lokacija za ovaj komunalni objekat. 2006 godine izvršeno je spajanje okolnih sela: Prigrevice i Svilojeva sa izvorištem u Apatinu tako da i ova sela koriste vode iz nove Fabrike vode.
 
Krajem sedamdesetih godina prošlog veka započelo je organizovano odnošenje kućnog i industrijskog otpada. Početci su bili teški jer se raspolagalo sa skromnom mehanizacijom, a danas za ovu delatnost posedujemo tri autosmećara, dva samonakladača i dve cisterne za otpadne vode, rovokopač-kombinirku, kao i buldozer za ravnanje i uređenje gradske deponije smeća. Sakupljanje i odvoz smeća permanentno se radi u Apatinu i naseljenim mestu Prigrevica za oko 8000 domaćinstava i oko 500 privrednih i vanprivrednih organizacija i lokala.
 
Javno komunalno preduzeće „Naš Dom“ upravlja i održava dva groblja u Apatinu. Za centralno gradsko groblje sačinjen je detaljni projekat uređenja, izvršena je parcelizacija grobnih mesta i grobnica i obezbeđeno je zemljište za naredne decenije. 1983 godine izgrađena je i moderna kapela sa svim pratećim objektima.
 
U oblasti održavanja lokalnih puteva pored stručne radne snage preduzeće raspolaže savremenom mehanizacijom za tekuće i zimsko održavanje puteva.
 
Delatnost održavanja gradskog zelenila takođe prati savremena dostignuća tehnike i raspolaže sa kvalitetno osposobljenim ljudskim resursima. Preduzeće raspolaže sa traktorom marke „Toma Vinković“ sa rotacionom kosačicom, šest samohodnih kosačica, osam trimera za travu i živu ogradu, korpa za orezivanje drveća i ostale radove na visini, 3 motorne testere sa puno dodatne opreme.
 
JKP „Naš Dom“ posebnu pažnju posvećuje radnicima. Redovno se vrše periodični lekarski pregledi, povećava bezbednost na radu, pregled mašina i opreme. Lični dohodci se isplaćuju redovno i na vreme. Sve ove delatnosti uspešno prati i zajedničke službe koje sačinjavaju sektor odelenja Finansijskih i Računovodstvenih poslova kao i Pravnokadrovska i Razvojna služba.

 

 

Mailing lista

KORISNI LINKOVI

 
 

Lokacija

loading map...
Click item below to move to