PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE

 

 

U radnoj jedinici vodovoda se obavljaju poslovi: planiranja, organizacije i praćenja izvršavanja poslova na pogonu CSV, bunara na izvorištu i arterskih bunara u gradu, uzorkovanje i analiza vode za piće, održavanje vodovodne mreže, snimanje i pravljenje skica, te vođenje registra mreže i druge poslove koji mu po prirodi posla pripadaju.

 

U sektoru kanalizacije obavljaju se poslovi: planiranja, organizacije i praćenja izvršavanja poslova na UPOV, prepumpnih stanica fekalne kanalizacije; uzorkovanje i analiza upotrebljenih voda na Uređaju; održavanje prepumpnih stanica; održavanje mreže fekalne i atmosferske kanalizacije; snimanje i pravljenje skica, te vođenje registra mreže kanalizacije i drugi poslovi koji prema prirodi posla pripadaju.

 

Zaposleni odelenja mreže kanalizacije sa prepumpnim stanicama se u slučaju povećanog obima posla mogu u cilju blagovremenog izvršenja ugovorenih poslova privremeno rasporediti na rad u ostale Radne jedinice.

 

U radnim jedinicama razvoja obavljaju se poslovi: praćenja savremenih dostignuća u oblasti vodosnabdevanja; izrade analiza i studija na praćenju rada vodovodnog i kanalizacionog sistema; izrade uslova za projektovanje instalacija vodovoda i kanalizacije; učešća u unapređenju održavanja, odnosno sanaciji havarija i većih kvarova; izrade ponuda za priključke vodovoda i kanalizacije i drugi poslovi koji prema prirodi posla pripadaju.

 

Zaposleni u odeljenju su neposredno odgovorni rukovodiocu službe vodovoda i kanalizacije.

 

Mailing lista

KORISNI LINKOVI

 
 

Lokacija

loading map...
Click item below to move to