PORTAL JAVNIH NABAVKI

JAVNA NABAVKA

 

Kod donošenja godišnjeg plana nabavke za iduću godinu nabavka se planira na osnovu poznatih i procenjenih elemenata realizacije tekuće godine, koji treba da se usvoji do kraja godine. U okviru nabavke planiraju se dobra, radovi i usluge koje će se nabaviti tokom planske godine. Po zakonu o Javnim nabavkama (Sl. glasnik 91/19) kod nabavke postoje sledeće vrednosne kategorije:

 

  • - do 1.000.000 dinara ukupne procenjene vrednosti iste vrste dobara i usluge ne primenjuje se zakon o JN, nabavka se vrši na osnovu porudžbenice
  • - do 3.000.000 dinara ukupne procenjene vrednosti radova ne primenjuje se zakon o JN, nabavka se vrši na osnovu porudžbenice
  • - preko 1.000.000 dinara sprovodi se postupak po zakonu o JN za sva dobra i usluge, a preko 3.000.000 dinara za sve radove.
  •  

Tokom godine ako se menjaju uslovi i okviri raznih nabavki, nadzorni odbor mora svojom odlukom da verifikuje iste.

 

 
NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Plan javnih nabavki za 2020 godinu
Plan javnih nabavki za 2021 godinu
Pravilnik o bližem uređenju planiranja nabavki, sprovođenja postupaka nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama
Odluka o usvajanju treće izmene plana JN
Plan javnih nabavki za 2022. godinu
Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2022. godinu
Odluka o usvajanju Prve dopune plana JN za 2022. godinu
Plan javnih nabavki za 2023. godinu
Prva izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu

Druga izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu

Plan javnih nabavki za 2024. godinu
   
   

 

 

Mailing lista

KORISNI LINKOVI

 
 

Lokacija

loading map...
Click item below to move to