Print this page

AKCIJA - Odvoz lišća sa javnih površina

 

 

JKP “Naš Dom” Apatin obaveštava građane Apatina da će jesenja akcija odvoza lišća sa javnih površina početi 23.10.2017 godine i traje do 24.11.2017 godine.

 

NAPOMENA:

Akcija obuhvata odvoz sakupljenog lišća SAMO sa drveća koje se nalazi na javnoj površini. Lišće treba biti upakovano u vreće (džakove), ostali otpad koji se nađe pored lišća neće se odvoziti (npr. Granje, šut, građevinski i kabasti otpad itd.).

Odvoz se vrši po ustaljenom rasporedu odvoza kućnog smeća, s tim da vreće sa lišćem treba ostaviti uz ivicu kolovoza kako bi bile što uočljivije.