Print this page

Podela kanti za odvoz komunalnog otpada iz domaćinstava

 

 

Na osnovu odluke SO Apatin o nabavci Kanti za odlaganje komunalnog otpada za individualna domaćinstva, JKP „Naš Dom“ Apatin

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

da će se podela kanti za odlaganje komunalnog otpada za individualna domaćinstva izvršiti od 11.03. do 12.03.2016 godine, od 07:00 časova, na sledeći način:

 

Kante za odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 litara, dostaviće se do domaćinstva korisniku komunalnih usluga koji nema veći dug za izvršene komunalne usluge od 2.000,00 dinara, sledećim redom:

 

 

 

 

PETAK 11.03.

 

 

  1. 1. NIKOLE TESLE

 

 

SUBOTA 12.03.

 

 

  1. 1. PRIGREVAČKA

  2. 2. NOVA