Print this page

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – П О З И В ЗА ОБНОВУ ЗАКУПА ГРОБНОГ МЕСТА

На основу члана 32. и 38. Одлуке о сахрањивању и гробљима на територији општине Апатин
објављене у службеном листу општине Апатин бр. 7/83, ЈКП „Наш Дом“ Апатин дана 10.01.2013
године објављује и позива:
 
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – П О З И В
ЗА ОБНОВУ ЗАКУПА ГРОБНОГ МЕСТА
 
 
Позивамо грађане, кориснике гробних места (закупце гробних места) и власнике гробница, на
обнову закупа односно права коришћења гробног места, сходно члану 53. и 58. Одлуке о
сахрањивању и то:
 
1. Да породица, сродници, наследници по истеку обавезног рока почивања, протока
    времена закупа гробног места, продуже рок односно закуп гробног места.
 
2. Да плате накнаду за коришћење гробног места (закупнина).
 
3. Да гробно место уредно и редовно одржавају.
 
 
Директор предузећа
дипл.инг. Павловић Мирко