Print this page
petak, 25 decembar 2015 10:46

Raspored otvaranja ponuda za Javnu nabavku 1/2015

 

 

 

РАСПОРЕД ОТВАРАЊА ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 1/2015

У ПОНЕДЕЉАК 28.12.2015 ГОДИНЕ

 

 

 

ТАЧКА 1 – ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

08:15

ТАЧКА 2 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОД

08:30

ТАЧКА 3 – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ И ЗАШТИТНА ОПРЕМА

09:00

ТАЧКА 4 – АНАЛИЗА И УЗОРКОВАЊЕ ВОДЕ

09:30

ТАЧКА 5 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ

10:00

ТАЧКА 6 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

09:45

ТАЧКА 7 – УСЛУГЕ АГЕНЦИЈА И ЗАДРУГА

10:15

ТАЧКА 8 – НАБАВКА ВОДОМЕРА

12:00

ТАЧКА 9 – ПУТЕВИ И ЗЕЛЕНИЛО

10:30

ТАЧКА 10 – ОДРЖАВАЊЕ ИЗЛИВНИХ ГРАЂЕВИНА

10:45

ТАЧКА 11 – ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА И РЕАГЕНСИ

11:00

ТАЧКА 12 – НАБАВКА ТЕЧНОГ КИСЕОНИКА

11:30

ТАЧКА 13 – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

12:30

ТАЧКА 14 – ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА

12:45

ТАЧКА 15 – ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА

13:00

ТАЧКА 16 – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ НЕРГИЈЕ

13:30

ТАЧКА 17 И 18 – ПОГРЕБНИ САНДУЦИ И ТЕКСТИЛ

08:00

ТАЧКА 19 – ИЗРАДА ГРОБНИЦА

07:45

ТАЧКА 20 – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА

07:30