Print this page

AKCIJA - Odvoz lišća sa javnih površina

 

 

OBAVEŠTENJE O AKCIJI

ODVOZ DŽAKIRANOG LIŠĆA SA JAVNIH POVRŠINA

 

 

 

Obaveštavaju se građani Apatina, da će se u okviru tradicionalne jesenje akcije uređenja grada vršiti odvoz lišća sa javnih površina od 29.11.2021. do 03.12.2021. godine.

 

Akcija obuhvata odvoz sakupljenog lišća sa drveća, koje treba biti upakovano u vreće (džakove), dok ostali otpad koji se nađe pored lišća se neće odvoziti u okviru ove akcije (npr. granje, šut, građevinski i kabasti otpad itd.).

 

Odvoz se vrši po ustaljenom rasporedu odvoza komunalnog otpada, s tim da vreće sa lišćem treba ostaviti uz ivicu puta, kako bi bile što uočljivije.