Print this page

Organizovan odvoz smeća u Svilojevu

 

 

 

Na osnovu Sporazuma – Ugovora o organizovanom odvozu komunalnog otpada, JKP „NAŠ DOM“ APATIN, dana 14.06.2016 godine, dostavlja sledeće


 

O B A V E Š T E Nj E


 

Obaveštavamo Vas da će u Svilojevu, dana 04.07.2016 godine (ponedeljak), početi organizovan odvoz komunalnog otpada. Komunalni otpad će se odvoziti svakog ponedeljka. Domaćinstva su obavezna da svoj komunalni otpad odlože u tipizirane posude za smeće ili u zatvorene vreće i odlože 1m. od ivice kolovoza, od 06 do 18 časova svakog ponedeljka. Komunalnim otpadom se smatraju sitniji, lakši otpaci koji svakodnevno nastaju u domaćinstvima i poslovnim prostorijama korisnika. Komunalnim otpadom se ne smatraju industrijski i poljoprivredni otpaci, kabasti otpad, đubrivo, uginule životinje i otpad koji zahteva poseban postupak. Komunalno preduzeće nema obavezu da odnosi komunalni otpad koji se drži van kanti ili zatvorenih vreća. U posudama za bacanje komunalnog otpada zabranjeno je paljenje smeća, bacati žar, sipati vodu ili druge tečnosti kao i bacati otpatke koje ne spadaju u kućno smeće.

 

Last modified on utorak, 14 jun 2016 10:29